Prohlášení GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

1. SPRÁVCE DAT
Ladislav Mlčákinfo@anders-holte-praha.cz

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ:
Správce při prodeji vstupenek na webové stránce http://anders-holte-praha.cz/domains/anders-holte-praha.cz/ na kulturní akce a akce osobního růstu zpracovává tyto Vaše osobní údaje: titul, jméno, příjmení, telefon, e-emailovou adresu a č. bankovního účtu.

Tyto Vaše osobní údaje je oprávněn zpracovávat na základě právního titulu plnění smlouvy, za účelem 

* Vaší identifikace,
* Identifikace vaší platby.
* Pro případnou potřebu vás kontaktovat.
* E-mailová adresa je zpracovávána za účelem zaslání   vstupenek a jejiho dalšího využití, viz další text
* Telefonní číslo za účelem kontaktování vaší osoby v případě, že by došlo k organizačním změnám těsně před konáním akce a jiné prostředky komunikace by nebyly dostatečně rychlé a efektivní.

Dále pak vaše údaje budou využity k zasílání Vám informací

* o dalších připravovaných akcích kulturního, spirituálního charakteru, akcích zaměřených k rozvoji osobnosti a osobnímu růstu.
* o vydávaných knihách tohoto charakteru. Máte vždy právo požádat o vyřazení z tohoto seznamu.

3. ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vaše údaje jsou uloženy na jediném místě, kde k nim nemá přístup jiná osoba než správce. Vaše údaje nebudou poskytnuty žádným způsobem třetí osobě.
V souladu s výše uvedeným způsobem využití údajů je Pořadatel akcí oprávněn udržovat vaše údaje v rámci databáze kontaktů po neomezenou dobu za účelem zasílání obchodních sdělení jak je v. čl. 2 definováno. Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje až následně, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě jsou jeho osobní údaje po skončení akce, na kterou si koupil vstupenky smazány.

4. PRÁVA OSOB – VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo požadovat od správce

* přístup ke svým osobním údajům,
* jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování
* vznést námitku proti zpracování,
* právo na přenositelnost údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a souvisejících právních předpisů.

5. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV:
Mailem zaslaným správci. Ten pak ověří pravost mailu zpětným kontaktem.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, udržovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.